Novice

Certifikat BIO Slovenija

Varnost in zdravstvena ustreznost izdelkov sta osnovna elementa kakovosti poslovanja, ki ju obvladujemo z izvajanjem dobre higienske in proizvodne prakse na načelih HACCP in sistemom notranjega nadzora.

Certifikat GlobalGAP

GlobalGAP je prostovoljen, zaseben standard kakovosti z namenom kontrole in certificiranja kmetijskih pridelkov, ki so pridelani širom sveta, pod enakimi pogoji in v skladu z zahtevami dobre kmetijske prakse.


KOC center

Kompetenčni center za razvoj kadrov

Program razvoja podeželja

POSTANI KOOPERANT ZA PRIREJO JAJC ALI DOBAVITELJ JAJC PODJETJU MEJA ŠENTJUR!