Novice

Certifikat BIO Slovenija

Varnost in zdravstvena ustreznost izdelkov sta osnovna elementa kakovosti poslovanja, ki ju obvladujemo z izvajanjem dobre higienske in proizvodne prakse na načelih HACCP in sistemom notranjega nadzora.

Standard IZBRANA KAKOVOST

Zaščitni znak IZBRANA KAKOVOST - SLOVENIJA je namenjen označevanju sadja in izdelkov iz sadja, ki ustrezajo kriterijem iz te specifikacije in je kot informacija namenjen potrošniku pri nakupnih odločitvah. Specifikacija pa vzpostavlja nadstandarde kakovosti in nadzora.


KOC center

Kompetenčni center za razvoj kadrov

Program razvoja podeželja

POSTANI KOOPERANT ZA PRIREJO JAJC ALI DOBAVITELJ JAJC PODJETJU MEJA ŠENTJUR!