Baterijska reja kokoši nesnic

V Sloveniji je pri prireji jajc od 01.01.2012 obvezna uporaba obogatenih kletk za baterijski način reje kokoši nesnic. V obogateni kletki ima kokoš vsaj 750 kvadratnih centimetrov prostora, od tega je 600 kvadratnih centimetrov namenjeno uporabni površini, največja dovoljena površina kletke je 2.000 kvadratnih centimetrov. Na uporabni površini mora biti nastilj za zadovoljevanje etoloških potreb kokoši nesnic. Vsaka kletka mora imeti krmilnik in za vsako kokoš mora biti zagotovljeno 12 centimetrov krmilnika in vsaj dva napajalnika z vodo (povzeto po Pravilnik o zaščiti rejnih živali, 2010).

Pogled na hleve na lokaciji Gorica pri Slivnici, kjer je v petih hlevih baterijski način reje kokoši nesnic. 

Notranjost hleva baterijskega načina reje kokoši nesnic.