Prosta reja kokoši nesnic

V prosti reji kokoši nesnic je devet kokoši na kvadratni meter in za nesenje jajc so jim na razpolago gnezda. Gnezda so lahko posamična za sedem kokoši ali skupinska gnezda v velikosti enega kvadratnega metra za 120 kokoši nesnic. Kokošim v prosti reji je na voljo petnajst centimetrov gredi, 250 kvadratnih centimetrov suhega n čistega nastilja za zadovoljevanje njihovi etoloških potreb. Kokoši v prosti reji imajo na voljo izhod na prosto - pašnik, gozd ali sadovnjak.  Za vsako kokoš v prosti reji so na voljo štirje kvadratni metri izhoda na prosto, izhodi na prostem morajo imeti postavljena zatočišča pred ujedami (povzeto po Pravilnik o zaščiti rejnih živali).