Ekološka reja kokoši nesnic

V ekološki reji kokoši nesnic je lahko šest ekoloških kokoši na kvadratni meter in skupaj v enem hlevu je lahko maksimalno 3000 ekoloških kokoši nesnic. Ekološkim kokošim nesnicam so na voljo posamična gnezda ali skupinska gnezda za 83 ekoloških kokoši. Tudi ekološkim kokošim so na voljo gredi in nastilj in imajo prost izhod na prosto - ekološki pašnik, ekološki gozd ali ekološki sadovnjak. Ekološke kokoši morajo tretjino dneva preživeti zunaj hleva, na izpustu. Ekološke kokoši nesnice v ekološkem načinu reje se prehranjujejo izključno z ekološko prehrano v času nesenja jajc, prav tako so ekološke kokoši nesnice pred pričetkom nesenja jajc krmljene z ekološko prehrano (povzeto po Pravilnik o zaščiti rejnih živali, 2010).