Kakovostni standardi pri prireji jajc

Podjetje Meja Šentjur je nosilec več standardov na področju prireje in distribucije jajc:

- pridelano/proizvedeno brez GSO,

- agroVet standard,

- BIO certifikat, 

- IFS standard. 

"Pridelano/proizvedeno brez GSO - brez gensko sprememnjenih organizmov." je zaseben standard IKC - Inštituta za kontrolo in certifikacijo, ki omogoča nadzorovan sistem certificiranja od proizvodnje do končnega kupca. Nosilci certifikata morajo izpolnjevati zahteve iz splošne zakonodaje s področja gensko sprememnjenih organizmov in dodatne zadeve, ki jih določa standard. 

Pri pridelavi jajc je zahteva, da so jajca pridelana z uporabo krmil, ki ne vsebujejo gensko spremenjenih organizmov. 

Standard agroVet ima osnovo v uredbi EU 1999/74 in ureja kompletni sistem dokazljivosti  za jajca proste in hlevske reje. Namen standarda je kontrola procesa jajca od porekla - hleva do prodajne police. Kontrola je obvezna za hlev, trgovino in pakirni center. Certifikat podpirajo organizacije za dobro počutje živali.

BIO certifikat zagotavlja sledljivost bio jajc pri ekološki reji kokoši, prireji jajc, predelavi jajc, pakiranju jajc, skladiščenju in transportu ekoloških jajc. Podjetju Meja Šentjur podeljuje bio znak KON-CERT Maribor.

Znak BIO za Evropsko unijo  lahko uporablja vsak, ki izpolnjuje pogoje za ekološko pridelavo/predelavo, ki so določene v Uredbi Sveta (ES) 834/2007 in uredbi komisije (ES) 889/2008 in ima pridobljen BIO certifikat pooblaščenega certifikacijskega organa s strani države. V primeru podjetja Meja Šentjur je to KON-CERT Maribor. Znak je obvezen pri označevanju BIO živil. 

Znak BIO za Slovenijo je nacionalen znak in zagotavlja skladnost pridelave, predelave, pakiranja, skladiščenja in transporta ekoloških pridelkov, živil in krmil z veljavnimi predpisi za ekološko kmetijstvo. Uporablja ga lahko vsak, ki je pridobil certifikat pri pooblaščenem certifikacijskem ogranu, v primeru podjetja Meja Šentjur je to KON-CERT Maribor. 

IFS (International Featured Standards) je standard za presojo živilskih proizvodov pod blagovno znamko trgovcev. IFS standard združuje zahteve sistama haccp, pravila dobre proizvodno poslovne prakse, sledljivost in označevanje živil.