Kakovostni standardi pri pridelavi jabolk

Standard IZBRANA KAKOVOST

Zaščitni znak IZBRANA KAKOVOST - SLOVENIJA je namenjen označevanju sadja in izdelkov iz sadja, ki ustrezajo kriterijem iz te specifikacije in je kot informacija namenjen potrošniku pri nakupnih odločitvah. Specifikacija pa vzpostavlja nadstandarde kakovosti in nadzora. 

standardna pridelava in predelava zahteva visoko stopnjo skrbnosti, Specifikacija IZBRANA KAKOVOST pa vzpostavlja nadstandarde kakovosti in nadzora:

- kakovost sadja, ki presegajo zakonsko določeno raven;

- transparentnost in sledljivost sadja in izdelkov iz sadja IZBRANA KAKOVOST;

- nadzor z zagotavljanjem notranjih in zunanjih neodvisnih kontrol;

- posebne pogoje trženja nepredpakiranega sadja in nepredpakiranih izdelkov iz sadja z oznako IZBRANA KAKOVOST. 

Pridelovalci pristopijo k shemi IZBRANA KAKOVOST prostovoljno in s pridobitvijo certifikata pridobijo pravico do uporabe označbe in zaščitnega znaka IZBRANA KAKOVOST na svojih izdelkih/pridelkih.

Standard GlobalG.A.P (Good Agricultural Practice)

GlobalG.A.P. je prostovoljen in zaseben standard kakovosti in zagotavlja neoporečnost pridelkov za potrošnika s poudarkom na:

- dobri kmetijski praksi,

- zmanjševanju neugodnih vplivo kmetijstva na okolje, 

- varni uporabi kemičnih pripravkov, 

- higienske in varnostne usmeritve ter varne delovne in zadravstvene pogoje za zaposlene. 

 

GlobalG.A.P. je sinonim za dobro kmetijsko prakso.