Kakovostni standardi pri pridelavi jabolk

GlobalG.A.P. je prostovoljen in zaseben standard kakovosti in zagotavlja neoporečnost pridelkov za potrošnika s poudarkom na: 

- dobri kmetijski praksi, 

- zmanjševanju neugodnih vplivov kmetijstva na okolje,

- varni uporabi kemičnih pripravkov,

- higienske in varnostne usmeritve ter varne delovne in zdravstvene pogoje za zaposlene. 

 

GlobalG.A.P je sinonim za dobro kmetijsko prakso, kratica pomeni Good Agricultural Practice.