KOC - kompetenčni center za razvoj kadrov

Podjetje Meja Šentjur d.d je del Kompetenčnega centra za kadre KOC HRANA. Več o aktivnostih centra na https://kochrana.gzs.si/