Prosta delovna mesta

VABILO ZA DELO PO PODJEMNI POGODBI - REDČENJE JABOLK V SADOVNJAKIH SELCE IN TRATE

Kraj dela: SELCE 60, 2232 VOLIČINA in TRATE 20, 2213 ZGORNJA VELKA

Obdobje dela:  PREDVIDOMA OD 01.06.2018 DALJE, DO DOKONČANJA DEL

Delovni čas: VSAK DAN OD PONEDELJKA DO SOBOTE OD 7. DO 15. URE

Plačilo: 4,00€/uro NETO, MALICO IN PREVOZ SI UREDITE SAMI

Potrebujemo: CCA. 25 OSEB - MOŠKI ALI ŽENSKE

Pogoji in zahteve dela: LAŽJE FIZIČNO DELO - DELNO POTEKA NA VIŠINI, DELO NA PROSTEM, SPRETNOST IN DELO V SKUPINI

Prijave: ČIMPREJ, NAJKASNEJE DO 31.05.2018 NA TELEFON 03-747-1-504 ALI 031-617-274!

VABILO ZA DELO PO PODJEMNI POGODBI

VRSTA DELA: IZHLEVITEV KOKOŠI IZ HLEVOV

KRAJ DELA: FARMA NESNIC, VOGLAJNA 8, GORICA PRI SLIVNICI

OBDOBJE DELA: 16.07.-27.07.2018

DELOVNI ČAS: PRIČETEK OB 19. URI, TRAJA 4-6 UR

PLAČILO: 5,00€/URO NETO, MALICA IN PJAČA ZAGOTOVLJENA

POTREBUJEMO: CCA. 10 OSEB - MOŠKI ALI ŽENSKE

PRIJAVE ČIMPREJ NA TELEFON 041-754-871 TOMO RUS ALI 031-562-959 ZVONKO GABER. 

VABILO ZA DELO PO PODJEMNI POGODBI - REDČENJE JABOLK V SADOVNJAKIH PONIKVA

Kraj dela:   PONIKVA 4A, 3232 POIKVA PRI ŠENTJURJU

Obdobje dela: PREDVIDOMA OD 01.06. 2018 DALJE DO DOKONČANJA DEL

Delovni čas: VSAK DAN OD PONEDELJKA DO SOBOTE OD 7. DO 15. URE

Plačilo: 4,00 €/uro, NETO. MALICO IN PREVOZ SI UREDITE SAMI

Potrebujemo: CCA. 20 OSEB - MOŠKI ALI ŽENSKE

Pogoji in zahteve dela: LAŽJE FIZIČNO DELO - DELNO POTEKA NA VIŠINI, DELO NA PROSTEM, SPRETNOST IN DELO V SKUPINI

Prijave: DO 25.05.2018 NA TELEFON 03-747-1-504 ALI 031-617-274

VABILO ZA DELO PO PODJEMNI POGODBI - REDČENJE JABOLK V SADOVNJAKIH ŠKRBNIK

Kraj dela: ŠKRBNIK, NEZBIŠE 5A, 3253 PRISTAVA PRI MESTINJU

Obodbje dela: PREDVIDOMA OD 01.06. DO 20.07.2018 OZIROMA DO KONČANJA DEL

Delovni čas: VSAK DAN OD PONEDELJKA DO SOBOTE OD 7. DO 15. URE

Plačilo: 4,00€/URO, NETO. STROŠKE MALICE IN PREVOZA NE KRIJEMO

Potrebujemo: CCA. 15. OSEB - MOŠKI ALI ŽENSKE

Pogoji in zahteve dela: LAŽJE FIZIČNO DELO - DELNO POTEKA NA VIŠINI, DELO NA PROSTEM, SPRETNOST IN DELO V SKUPINI

Prijave: DO 25.05.2018 NA TELEFON 03-747-1-504 ALI 031-617-724

Prosta delovna mesta na lokaciji Lenart:

VODJA ORGANIZACIJSKE ENOTE - SADJARSTVO

Opis delovnega mesta: vodi, organizira in nadzoruje delo v organizacijski enoti sadjarstvo/poljedeljstvo. Vzdržuje in skrbi za strojno opremo in objekte. Vodi evidence v zvezi s proizvodnjo in zaposlenimi. Skrbi za varnost in zdravlje pri delu. Skrbi za izvedbo plana proizvodnje ter za razvoj in ekonomiko tehnologije. 

Pričakujemo: končan univerzitetni/visokošolski študij kmetijstva - smer sadjarstvo, izkušnje v sadjarstvu, vodstvene in organizacijske sposobnosti, komunikativnost, izpit B n F kategorije. 

Lokacija dela je okolica Lenarta v Slovenskih Goricah. 

Z izbranim kandidatom bomo sklenili pogodbo za določen čas enega leta,z možnostjo kasnejše zaposlitve za nedoločen čas.

Pisne vloge z življenjepisom sprejemamo na naslov Meja Šentjur, d.d., Cesta Leona Dobrotinška 3. 3230 Šentjur ali na jerica.rihter@meja.si najkasneje do 6.8.2018. Dodatne informacije na tel: 031 617 274.