Prosta delovna mesta

VABILO ZA DELO PO PODJEMNI POGODBI - REDČENJE JABOLK V SADOVNJAKIH SELCE IN TRATE

Kraj dela: SELCE 60, 2232 VOLIČINA in TRATE 20, 2213 ZGORNJA VELKA

Obdobje dela:  PREDVIDOMA OD 01.06.2018 DALJE, DO DOKONČANJA DEL

Delovni čas: VSAK DAN OD PONEDELJKA DO SOBOTE OD 7. DO 15. URE

Plačilo: 4,00€/uro NETO, MALICO IN PREVOZ SI UREDITE SAMI

Potrebujemo: CCA. 25 OSEB - MOŠKI ALI ŽENSKE

Pogoji in zahteve dela: LAŽJE FIZIČNO DELO - DELNO POTEKA NA VIŠINI, DELO NA PROSTEM, SPRETNOST IN DELO V SKUPINI

Prijave: ČIMPREJ, NAJKASNEJE DO 31.05.2018 NA TELEFON 03-747-1-504 ALI 031-617-274!

VABILO ZA DELO PO PODJEMNI POGODBI - REDČENJE JABOLK V SADOVNJAKIH PONIKVA

Kraj dela:   PONIKVA 4A, 3232 POIKVA PRI ŠENTJURJU

Obdobje dela: PREDVIDOMA OD 01.06. 2018 DALJE DO DOKONČANJA DEL

Delovni čas: VSAK DAN OD PONEDELJKA DO SOBOTE OD 7. DO 15. URE

Plačilo: 4,00 €/uro, NETO. MALICO IN PREVOZ SI UREDITE SAMI

Potrebujemo: CCA. 20 OSEB - MOŠKI ALI ŽENSKE

Pogoji in zahteve dela: LAŽJE FIZIČNO DELO - DELNO POTEKA NA VIŠINI, DELO NA PROSTEM, SPRETNOST IN DELO V SKUPINI

Prijave: DO 25.05.2018 NA TELEFON 03-747-1-504 ALI 031-617-274

VABILO ZA DELO PO PODJEMNI POGODBI - REDČENJE JABOLK V SADOVNJAKIH ŠKRBNIK

Kraj dela: ŠKRBNIK, NEZBIŠE 5A, 3253 PRISTAVA PRI MESTINJU

Obodbje dela: PREDVIDOMA OD 01.06. DO 20.07.2018 OZIROMA DO KONČANJA DEL

Delovni čas: VSAK DAN OD PONEDELJKA DO SOBOTE OD 7. DO 15. URE

Plačilo: 4,00€/URO, NETO. STROŠKE MALICE IN PREVOZA NE KRIJEMO

Potrebujemo: CCA. 15. OSEB - MOŠKI ALI ŽENSKE

Pogoji in zahteve dela: LAŽJE FIZIČNO DELO - DELNO POTEKA NA VIŠINI, DELO NA PROSTEM, SPRETNOST IN DELO V SKUPINI

Prijave: DO 25.05.2018 NA TELEFON 03-747-1-504 ALI 031-617-724

Prosta delovna mesta na lokaciji Lenart:

 1. VODJA ORGANIZACIJSKE ENOTE - SADJARSTVO

Opis delovnega mesta: vodi, organizira in nadzoruje delo v organizacijski enoti sadjarstvo. Vzdržuje in skrbi za strojno opremo in objekte. Vodi evidence v zvezi s proizvodnjo in zaposlenimi. Skrbi za varnost in zdravlje pri delu. Skrbi za izvedbo plana proizvodnje iter za razvoj in ekonomiko tehnologije. 

Pričakujemo: končan univerzitetni/visokošolski študij kmetijske smeri, vodstvene sposobnosti, komunikativnost, izpit B n F kategorije. 

Lokacija dela je okolica Lenarta v Slovenskih Goricah. 

Z izbranim kandidatom bomo sklenili pogodbo za določen čas enega leta, s 6-mesečnim poskusni obdobjem, z možnostjo kasnejše zaposlitve za nedoločen čas. Pisne vloge z življenjepisom sprejemamo na naslov Meja Šentjur, d.d., Cesta Leona Dobrotinška 3. 3230 Šentjur ali na jerica.rihter@meja.si najkasneje do 4.6.2018. Dodatne informacije na tel: 03 747 1 504 ali 031 617 274.

 

2. TRAKTORIST - KMETIJSKI DELAVEC

Opis delovnega mesta: traktorska dela ter ostala vstrojna in ročna dela v kmetijstvu (sadjarstvo, poljedeljstvo). Naklad in razklad blaga. Osnovna vzdrževalna dela na kmetijski mehanizaciji. Vodenje evidenc. 

Prilčakujemo: končano srednj poklicno šolo kmetijske smeri, izpit B in F kategorije. 

Lokacija dela je okolica Lenarta v Slovenskih Goricah. 

Z izbranim kandidatom bomo sklenili pogodbo za določen čas enega leta, z 2-mesečnim poskusnim obdobjem, z možnostjo kasnejše zaposlitve za nedoločen čas. Pisne vloge z življenjepisom sprejmamo na naslov Meja Šentjur, d.d., Cesta Leona Dobrotinška 3, 3230 Šentjur ali na jerica.rihter@meja.si najkasneje do 4.6.2018. Dodatne informacije na tel; 03-747-1-504 ali 031-617-274.

 

3. KMETIJSKI DELAVEC - 5 OSEB

Opis delovnega mesta: opravljanje raznih ročnih del v sadjarstvu - redčenje jabolk.

Pričakujemo: izpit B kategorije. 

Lokacija dela je okolica Lenarta v Slovenskih Goricah.

Z izbranim kandidatom bomo sklenili pogodbo za določen čas 1 meseca. Pisne vloge sprejemamo na naslov Meja Šentjur, d.d. ceata Leona Dobrotinška 3, 3230 Šentjur ali na jerica.rihter@meja.si čimprej z. najkasneje do 27.05.2018. Dodatne informacije na tel: 03-747-1-504 ali 031-617-274. 

 

 

 

 

 

 

Prosta delovna mesta na lokaciji GORICA PRI SLIVNICI:

KMETIJSKI DELAVEC

Opis delovnega mesta: opravljanje raznih ročnih in strjnih del v perutninarstvu, vodenje evidenc ter drugega dela na področju oskrbe kokoši.

Pričakujemo: vseselje do kmetijskih opravil - delo z živalmi, izpist B kategorije. 

Lokacija dela: Gorica pri Slivnici

Z izbranim kandidatom bomo sklenili pogodbeno delo za določen čas 12 mesecev, z enomesečnim poskusnim obdobjem. 

Pisne vloge z življenjepisom sprejemamo na naslov: Meja Šentjur, d.d., Cesta Leona Dobrotinška 3, 3230 ŠENTJUR ali na jerica.rihter@meja.si najkasneje do 15.06.2018. 

dodatne informacije na tel: 03-747-1504 ali 031-617-274.