Kakovostni standardi pri pridelavi lešnikov in orehov

ZAŠČITNI ZNAK IZBRANA KAKOVOST za LEŠNIK in OREH

Zaščitni znak IZBRANA KAKOVOST - SLOVENIJA je namenjen označevanju sadja in izdelkov iz sadja, ki ustrezajo kriterijem iz te specifikacije in je kot informacija namenjena potrošniku pri nakupnih odločitvah. 

Specifikacija uvaja posebne kriterije v postopkih pridelave sadja in zahteva za:

- kakovost sadja, ki presegajo zakonsko določeno raven;

- transparentnost in sledljivost sadja in izdelkov iz sadja IZBRANA KAKOVOST;

- nadzor z zagotavljanjem notranjih in zunanjih neodvisnih kontrol;

- posebne pogoje trženja nepredpakiranega sadja in nepredpakiranih izdelkov iz sadja z oznako IZBRANA KAKOVOST.

Pridelovalci pristopijo k shemi IZBRANA KAKOVOST prostovoljno in s pridobitvijo certifikata pridobijo pravico do uporabe označbe in zaščitnega znaka IZBRANA KAKOVOST na svojih izdelkih/pridelkih. 

 

CERTIFIKAT ZA EKOLOŠKO PRIDELAVO za OREH

Ekološka pridelava orehov poteka v skladu z natančno določenimi predpisi  in pod kontrolo certifikacijskega organa, ki za pridelek vsako leto izda/podaljša certifikat.