NAZIV AKTIVNOSTI: "POSTAVITEV PROTITOČNIH MREŽ IN NAMAKALNEGA SISTEMA"

OPIS AKTIVNOSTI

V okviru aktivnosti "Postavitev protitočnih mrež in namakalnega sistema" bomo v podjetju Meja Šentjur, d.d. izvedli investicijo v postavitev protitočnih mrež v dveh nasadih. Postavitev novih protitočnih mrež je načrtovana v delu nasadov, ki sta bila popolnoma uničena v snegolomu in smo jih v letu 2018 ponovno zasadili. 

Prav tako bomo v sklopu investicije investicije izvedli naložbo v terciarni namakaln fiksni sistem z oroševanjem na 2,9 ha sadovnjaka in nabavili rolomat, s katerimi bomo po potrebi namakali njivske površine. Tercialni namakalni sistem bo postavljen v sklopu namakalnega sistema Selce, katerega namerava v prihodnjih letih zgraditi občina Lenart v Slovenskih goricah.

Cilj aktivnosti in izvedene naložbe je povečati konkurenčnost in produktivnost v podjetju Meja Šentjur d.d. in preko tega izboljšati poslovne rezultate podjetja. 

Rezultati izvedenih aktivnosti se bodo odražali predvsem v veačji konkurenčnosti podjetja, izboljšanju produktivnosti ter prilagoditvi podnebnim spremembam. 

POVEZAVE:

 

http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_sl.htm

www.program-podezelja.si/