Jabolka

Pridelava jabok se odvija na več lokacijah: nasad Slom pri Ponikvi, nasad Škrbnik pri Pristavi pri Mestinju in nasada v Lenartu v Slovenskih goricah: Trate in Selce.

 

Jabolka pričnejo dozorevati v začetku avgusta, predvsem zgodnje sorte. 

V jeseni se vsa jabolka oberejo in shranijo v hladilnici. 

Jabolka so v hladilnici shranjena v velikih enotah, ki jih imenujemo boks. V posamezen boks spravimo okrog 300 kilogramov jabolk. 

Preden jabolka dostavimo v trgovino jih na stroju razvrščamo in pakiramo. 

Pakirana jabolka dostavimo poseznem naročniku, torej trgovini.