Žito

Podjetje Meja Šentjur d.d. v svojo proizvodno usmerjenost vključuje tudi poljedeljstvo. Razvoj poljedeljstva je v zgodovini pomenilo velik korak v razvoju človeštva, ker si je s poljedeljstvom zagotavljal raznoliko prehrano. Kasneje se je s razvojem tehnologije povečala uporaba strojev in zmanjšala potreba po delovni sili. Nove tehnologije, odkritje pesticidov in novi načini intenzivnega poljedeljstva so povečali proizvodnjo hrane.

Pri poljedeljstvu se srečujemo s kolobarjenjem. Kolobarjenje združuje zaporedje žit na njivi v določenem času s katerim ohranjamo biološko ravnovesje. S kolobarjenjem dosežemo večje hektarske donose posamezne poljščine in ohranjamo rodovitnost tal. Kolobar preprečuje enostransko izrabo hranil v zemlji in s tem slabšanje strukture zemlje, preprečuje pojav bolezni in razvoj talnih škodljivcev. 

Kolobarjenje sestavljate sve vrsti rastlin: udogilke in neugodilke. Rastline ugodiljke izboljšujejo zemljo, ker razvijejo veliko korenin. s tem ugodilke izboljšujejo strukturo tal. Rastline neugodiljke kvarijo zemljo s tem, ko slabšajo strukturo tal in nivo humusa v zemlji. 

V podjetju Meja Šentjur d.d. sejemo na poljski površinah: koruzo, pšenico, oljno ogrščico, sojo in tritikalo.