Način reje kokoši

Prireja jajc v podjetju Meja Šentjur združuje:

- lastno prirejo jajc baterijske reje in hlevske reje na lokaciji Gorica pri Slivnici,

- lastno prirejo jajc ekološke reje na lokaciji Planina pri Sevnici,

- kooperantsko prirejo jajc baterijske, hlevske in proste reje na lokaciji Loka pri Žusmu in Trbovlje,

- dolgoročni nakupi jajc  ekološke in proste reje na lokaciji Sevnice in Moravskih toplic. 

 

Vsi načini reje imajo skupne splošne pogoje za dobro počutje živali:

- krmilne naprave, ventilatorji in druga oprema ne sme povzročati prevelikega hrupa;

- enakomerno porazdelitev svetlobe po celotnem prostoru, v primeru da nimajo naravne svetlobe, le to zagotovimo z osvetljitvijo;

- kokošim je potrebno zagotovoiti najmanj osem ur neprekinjene teme za počitek, prehodi med svetlobo in temo morajo biti postopni;

- potrebno je redno razkuževanje in čiščenje hlevov in opreme, obvezno je čiščenje in razkuževanje pred novo vhlevitjvijo kokoši;

- zagotoviti je potrebno redno odstranjevanje iztrebkov in poginjenih kokoši;

- prepovedano je takšno ravnanje s kokošmi, ki bi jih lahko poškodovala (povzeto po Pravilnik o zaščiti rejnih živali, 2010).