Oljna ogrščica

Oljna ogrščica je pomemben vir rastlinskih olj in beljakovin v prehrani. Spada med poljščine oljnice za katere je priporočljiv štiri letni kolobar. 

Uporablja se za jedilno olje in biodize. ostanek pri predelavi oljne ogrščice je v obliki tropin primeren za prehrano živali. 

Oljna ogrščica se seje v drugi polovici avgusta in prvi polovici meseca septembra, žetev nastopi v mesecu juniju.