Podpora za novo sodelovanje v shemah kakovosti (Podukrep 3.1)

4. JAVNI RAZPIS ZA PODUKREP 3.1.

Podpora z anovo sodelovanje v shemah kakovosti v letu 2019

OPIS AKTIVNOSTI

Pokritje stalnih stroškov zaradi vključitve v shemo kakovosti - izbrana kakovost za sadje.

CILJ AKTIVNOSTI je označevanje in trženje proizvodov iz shem kakovosti, z zaščitenim znakom - izbrana kakovost za sadje. 

Zaščitni znak "Izbrana kakovost - Selovenija" na sadju zagotavlja nadstandardno kakovost proizvodov ter obenem potjuje, da je sadje v celoti pridelano in predelano v Sloveniji. 

Podjetje vsako leto pridobi certifikat izbrana kakovost za sadje.

PRIČAKOVANI REZULTATI

  • - boljše poznavanje proizvodov s posebnimi označbami s strani potoršnikov, 
  • - bolj organizirana in aktivna promocija s strani proizvajalcev, 
  • - rast dodane vrednosti in konkurenčnosti na trgu. 

POVEZAVE:

http://ec.europa/agriculture/rural-development-2014-2020/index_sl.htm

https://www.program-podezelja.si