Izjava za javnost - Opustitev prodaje jajc baterijske reje

Kmetijsko podjetje Meja Šentjur, d.d. prireja jajca na vse štiri dovoljene načine reje in s tem omogoča končnemu potrošniku, da se sam odloči za jajca iz načina reje kokoši, ki mu najbolj odgovarja. 

 S 01.01.2012 smo v pridelavo jajc baterijske reje vpeljali nove, z evropsko uredbo in veljavno zakonodajo opredeljene kletke - obogatene kletke za prirejo jajc baterijske reje. Prav tako pri vseh ostalih načinih reje kokoši nesnic spoštujemo zakonodajo s tega področja.  Nadzor nad prirejo jajc izvaja Urad za varno hrano, poleg njih tudi kontrolne organizacije za posamezne certifikate, ki smo jih v podjetju pridobili na področju prireje jajc. Podjetje razpolaga s pridobljenimi naslednjimi certifiakti:

- BIO certifikat za jajca ekološke reje, 

- "Pridelano/predelano brez GSO# za del prireje jajc v hlevski reji, 

- agroVet certifiakt (dobro počutje živali) za del prireje jajc hlevske reje, 

- IFS certifikat za področje ravnanja, razvrščanja, pakiranja in distribucije jajc.

Vpeljan imamo tudi HACCP sistem s katerim zagotavljamo sledljivost jajc za vsak način reje kokoši nesnic posebej. 

Razlike med vrstami kokoši nesnic:

Način reje kokoši O - ekološka reja 1 - prosta reja 2 - hlevska reja 3 - baterijska reja
Število kokoši na m2 v hlevu 6 9 9 13
Velikost prostora v hlevu za gibanje 400 m2 400 m2 400-600 m2 2,5-5,5 m2
Izpust na pašnik da da ne ne
Velikost pašnika na kokoš  4 m2 4 m2 / /
Velikost grede na kokoš 18 cm 18 cm 15 cm 15 cm
Velikost gnezda 1 m 2 skupinsko gnezdo za 120 kokoši 1 m2 skupinsko gnezdo za 120 kokoši 1 m2 skupinsko gnezdo za 120 kokoši 1 m2 skupinsko gnezdo za 120 kokoši
Prehrana kokoši ekološka konvencionalna konvencionalna konvencionalna

 Nekateri naši kupci (trgovine) so se pred kratkim odločili za prodajo jajc iz hlevske, proste in ekološke reje in ne prodajajo več baterijske reje. Posledično smo se v prireji jajc morali prilagoditi z orpemo za drugačen način reje kokoši nesnic.  Dodatno povpraševanje po jajcih hlevske reje pomeni za nas potreben investicijski ciklus, ki zahteva čas in denar. 

 Razmerje prodanih jajc podjetja Meja Šentjur v letošnjem letu: 64% baterijska reja, 24% hlevska reja, 5% prosta reja in 7% ekološka reja. Razmerje se bo po veliki noči spremenilo, kajti do konca letošnjega poletja bo potekal investicijski ciklus menajva opreme (hlevsko za baterijsko rejo) v treh hlevih.