Uspešno opravljena kontrola standarda IFS

V podejtju smo podaljšali veljavo certifiakta IFS za eno letno obdobje, podaljšanje certifikata IFS je rezultat uspešno opravljene kontrole s strani nadzornega organa v maju letošnjega leta.