Prenova hlevov v Meji Šentjur d.d.

V mesecu avgustu in septembru smo v podjetju predali namenu dva prenovljena hleva za kokoši nesnice. Hleva sta prenovljena v skladu z Direktivo Sveta 1999/74/ES o minimalnih standardih za zaščito kokoši nesnic in Pravilnikom o minimalnih pogojih za zaščito rejnih živali in postopku registracije hlevov za rejo kokoši nesnic (Ur.l. 41/2003,17/2004,122/2007).

slika_006_1600

slika_007_1600

 

In kaj to pomeni za kokoši?


Kletke v katerih živali prebivajo in nesejo jajca so t.i. obogatene kletke in jim omogočajo

  • gibanje kokoši na vsaj 750 cm2 površine kletke na kokoš, od katere mora biti 600 cm2 uporabne; višina kletke, razen višine nad uporabno površino, mora biti najmanj 20 cm na vsaki točki. Skupna površina pri nobeni kletki ne sme biti manjša od 2000 cm2. Gnezdo in nastil, ki omogoča kljuvanje ter brskanje ter primerne gredi, dolžine vsaj 15 cm na kokoš;

  • vsaka kletka ima krmilnik dolžine vsaj 12 cm na kokoš in napajalni sistem primeren številu kokoši. Kletke morajo biti opremljene z ustreznimi pripravami za obrabo krempljev.

 slika_008_1600


slika_009_1600

Podjetje sledi usmeritvam kmetijske politike EU za zdravje in dobrobit živali.