Pridobili smo certifikat IZBRANA KAKOVOST

Zaščitni znak IZBRANA KAKOVOST - SLOVENIJA je namenjen označevanju sadja in izdelkov iz sadja, ki ustrezajo kriterijem iz te specifikacije in je kot informacija namenjena potrošniku pri nakupnih odločitvah. Specifikacija vzpostavlja nadstandarde kakovosti in nadzora nadstandardne kakovosti.

Meja Šentjur, d.d. je prejela certifikat IZBRANA KAKOVOST za naslednje pridelke: JABOLKA, LEŠNIK in OREH.