Dražba lastniškega deleža podjetja Meja Šentjur, d.d.

Na dražbi, ki je bila 12.12.2019, za nekaj manj kot 100% lastniški delež podejtja Meja Šentjur je za nakup največ ponudilo hrvaško podjetje Bio-Vet. Na dražbi je bilo prisotnih osem dražiteljev, z najboljšim ponudnikom bo stečajni upravitelj podpisal pogodbo še letos.