Obrali smo prve količine jabolk eltnik 2021

Na voljo so prve količine jabolk letnika 2021. Sorta SUMMERRED spada med zgodnje sorte jabolk, ki dozorijo v avgustu in so tudi v avgustu primerne za uživanje.

Količine jabolk so zaradi vremenskih razmer v času pridelave manjše.