AFLATOKSINI V KRMI

 V sredstvih javnega obveščanja so objavili novico o prisotnostih aflatoskinov v krmi.
Preverili smo naše dobavitelje krme in lahko vam zagotovimo: da KRMA S KATERO KRMIMO
NAŠE KOKOŠI NESNICE SO NEOPOREÈNE, KAR NAM DOBAVITELJI DOKAZUJEJO S
VPELJANIM HACCP SISTEMOM IN REDNO MIKROBIOLOŠKO ANALIZO KRME.