7. Razpis

NAZIV AKTIVNOSTI

"POSODOBITEV HLEVOV IN OPREME ZA EKOLOŠKO PRIDELAVO"

 OPIS AKTIVNOSTI

V okviru aktivnosti "Posodobitev hlevov in opreme za ekološko pridelavo" smo v podjetju Meja Šentjur d.d. obnovili hleve BIO 1,2,3 in BIO 4, ki so namenjeni ekološki pridelavi jajc ter v teh hlevih posodobili del opreme. Prav tako je investicija zajemala ureditev dvorišč pred hlevi, postavitev male čistilne naprave in nakup mehanizacije (mulčer, odmična kosa in škarje).

Cilj aktivnosti in izvedene naložbe je povečati konkurenčnost in produktivnost v podjetju Meja Šentjur d.d. in preko tega izboljšati poslovne rezultate podjetja. Naložba prispeva tudi k doseganju okoljskih ciljev. 

Rezultati izvedenih aktivnosti se bodo odražali predvsem v večji konkurenčnosti podjetja, izboljšanju produktivnosti in okoljskega vidika. 

 POVEZAVE:

http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_sl.htm

www.program-podezelja.si