Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva (Podukrep 4.1)

NAZIV AKTIVNOSTI

"MENJAVA OPREME V HLEVU "NOV HLEV""

OPIS AKTIVNOSTI 

V sklopu prijave na podukrep 4.1, 10. javnega razpisa smo v podjetju Meja Šentjur d.d. investirali v zamenjavo opreme v največjem hlevu na lokaciji Slivnica, ki se imenuje "Nov hlev". Za zamenjavo smo se odločili na podlagi povpraševanja s strani trga, saj so vsi naši veliki kupci napovedali ukinitev prodaje jajc iz baterijske reje. Vsled napovedi smo prisiljeni zamenjati opremo za baterijsko prirejo jajc, saj se nam bo v nasprotnem primeru prodaja zmanjšala in jajca iz baterijske reje ostajala. Z investicijo bomo obdržali v podjetju konkurenčnost in zdravo rast tudi v prihodnje.

Cilj aktivnosti in izvedene naložbe je povečati konkurenčnost in produktivnost v podjetju Meja šentjur d.d. in preko tega izboljšati poslovne rezultate podjetja. 

Rezultati izvedenih aktivnosti se bodo odražalai predvsem v večji konkurenčnosti podjetja.

POVEZAVE

http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index.htm

www.program-podezelja.si/