8. razpis

NAZIV AKTIVNOSTI 

"REKONSTRUKCIJA IN TEHNOLOŠKA POSODOBITEV HLEVOV TER TRAJNIH NASADOV"

 OPIS AKTIVNOSTI

V okviru aktivnosti "Rekonstrukcija in tehnološka posodobitev hlevov ter trajnih nasadov" smo v podjetju Meja Šentjur d.d. izvedli investicijo v izgradnjo hleva FACCO 1, ter le v tem namestili opremo za hlevsko (volier) prirejo jajc. Prav tako smo v sklopu investicij izvedli v hlevih RŠC1, RŠC2, RŠC3 in INGRAD zamenjavo opreme in sicer smo prešli iz obogatene baterijske prireje jajc na hlevsko (volier) prirejo jajc. Investicija je zajemala tudi zasaditev in ureditev dveh trajnih nasadov "NAD SKLADIŠČEM" in "DOLGA NJIVA", ki sta bila uničena v pozebi in snegolomu. 

Cilj aktivnosti in izvedene naložbe je povečati konkurenčnost in produktivnost v podjetju Meja Šentjur, d.d. in preko tega izboljšati poslovne rezultate podjetja. 

Rezultati izvedenih aktivnosti se bodo odražali predvsem v večji konkurenčnosti podjetja, izboljšanju produktivnosti ter prilagoditvi zahtevam in trendom trga. 

 POVEZAVE

http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_sl.htm

www.program-podezelja.si