9. razpis

NAZIV AKTIVNOSTI 

"REKONSTRUKCIJA PROTITOČNIH MREŽ IN NAMAKALNEGA SISTEMA"

 OPIS AKTIVNOSTI 

V okviru aktivnosti "Postavitev protitočnih mrež in namakalnega ststema" bomo v podjetju Meja Šentjur d.d. izvedli investicijo v postavitev protitočnih mrež v dveh nassadih. Postavitev novih protitočnih mrež je načrtovana v delu nasadov, ki sta bila popolnoma uničena v snegolomu in smo jih v letu 2018 ponovno zasadili.

Prav tako bomo v sklopu investicije izvedli naložbo v terciarni namakalni sistem z oroševanjem na 2,9 ha sadovnjaka in nabavili rolomat, s katerim bomo po potrebi namakali njivske površine. terciarni namakalni sistem bo postavljen v sklapu namakalnega sistema Selce, katerega namerava prihodnjih letih zgraditi občina Lenart v Slovenskih goricah. 

 Cilj aktivnosti in izvedene naložbe je povečati konkurenčnost in produktivnost v podejtju Meja Šentjur d.d. in preko tega izboljšati poslovne rezultate podjetja. 

 Rezultati izvedenih aktivnosti se bodo doražali predvsem v večji konkurenčnosti podjetja, izboljšanju produktivnosti, ter prilagoditvi podnebnim spremembam. 

 POVEZAVE:

http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_sl.htm

www.program-podezelja.si/